وضعيت آب و هوايي منطقه:

كوير ، كوه و بادهاي مرطوب غربي سه عاملي هستند كه بر آب و هواي تهران و بالتبع منطقه تأثير گذارند، لكن به علت دوري منطقه از كوههاي البرز تأثيرات كويري در منطقه غالب است. جهت اصلي وزش باد در تهران از غرب به شرق است و گاهي نيز مسير جنوب به شمال به خود مي گيرد . در اوايل صبح جريانات محلي باد از شمال و شمال شرق به جنوب و جنوب غربي مي وزد و در بعدازظهرها اين جريان برعكس مي شود .

تاريخچه و روند شكل گيري مناطق جنوبي تهران:

در زمان حاكميت عبدالملك بن مروان به دليل سخت گيريهاي بسيار بر شيعيان امام زاده حسن از عراق به ايران هجرت نمود و در اين منطقه كه در آن زمان قريه اي بنام جي اوليا از ولايت ري و منطقه اي حاصلخيز و داراي كشت و زرع بود ، سكونت گزيد . بعد از فوت آن بزرگوار اين منطقه بعنوان يكي از زيارتگاههاي شيعيان شهري درآمد و به دنبال آن هسته هاي اوليه سكونت گزيني در آن شكل گرفت . براساس روند رشد و تغيير كالبدي در سطح كلانشهر تهران و همسو با آن مراحل تكوين و گسترش كالبدي منطقه نيز آغاز گرديد . در فاصله سالهاي 1335 تا 1348 همزمان با مهاجرت جمعيت به تهران براثر تأثيرات حاصل از اصلاحات اراضي سالهاي 42 - 1340 ، مهاجرت و اسكان جمعيت در سطح منطقه آغاز شد و به دنبال آن بخش عمده اي از اراضي كشاورزي منطقه تغيير كاربري يافت و به اراضي با كاربري شهري تبديل شد . روند تغيير كاربري اراضي منطقه از كاربري كشاورزي به كاربري هاي شهري در طول سالهاي بعد از 1348 نيز ادامه يافت تا اينكه در سال 1358 تقريباً تمامي اراضي منطقه تغيير كاربري يافته و به اراضي مسكوني و شهري تبديل شده اند .

 

 
 
 
 

 

منبع : معماران ارتباطات شهری |تاریخچه و روند شکل گیری منطقه 17 شهرداری تهران
برچسب ها : منطقه ,اراضي ,كاربري ,تهران ,تغيير ,روند ,تغيير كاربري ,اراضي منطقه ,شهري تبديل ,منطقه تغيير ,منطقه تغيير كاربري